Pozycja Krótkie podsumowanie serwisu i oferty Ranking Odwiedziny Nota Końcowa
1 Aktualizacja karty charakterystyki produktu.

Europejska karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich produktów niebezpiecznych oferowanych na terenie Unii Europejskiej. Karta charakterystyki wydawana jest bezterminowo, jednak w dobrej woli producenta jest aktualizacja kart charakterystyki swoich produktów regularnie, tak aby dostosować ją od obowiązujących przepisów. Producenci powinni śledzić zmiany statusów wchodzących w skład niebezpiecznej mieszaniny, tak aby aktualizacja kart charakterystyki produktu niebezpiecznego mogła odbyć się przed wprowadzeniem nowych obowiązujących przepisów. Nowe informacje, opatrzone datą i dopiskiem "aktualizacja" powinny być dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji niebezpiecznej i ich mieszaninom, którym to producent dostarczył produkt na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Wszelkie aktualizacje powinny również być opatrzone numerem rejestracji. Wszelkie aktualizacje zawarte w karcie charakterystyki powinny znajdować się w sekcji 16.

Adres www: http://frc.com.pl/karta-charakterystyki/

Nasza ocena: 1

289 422 INF