Pozycja Krótkie podsumowanie serwisu i oferty Ranking Odwiedziny Nota Końcowa
1 www.notatkiozyciu.pl
Produkty tworzone przez Macherey-Nagel

Spółka Alchem tworzy sieć przedsiębiorców, których zadaniem jest dystrybucja różnego rodzaju sprzętów laboratoryjnych, a także odczynników chemicznych dla ośrodków badawczych. Produkty sprzedawane przez tę firmę tworzone są przez uznanych producentów z całego świata - wśród nich jest zakład o nazwie Macherey-Nagel, który jest bardzo ceniony wśród lekarzy, biologów i laborantów. Wytwarza on między innymi filtry membranowe, filtry strzykawkowe, bibuły do chromatografii, fotometry, papierki wskaźnikowe czy paski służące do oznaczania ilości kamienia w wodzie i jej twardości. Macherey-Nagel współpracuje z grupą Alchem od kilkunastu lat i dostarcza przyrządy najwyższej jakości, które są chętnie stosowanie przez doświadczonych naukowców i badaczy. Są one przechowywane w sterylnych warunkach, dlatego nie ma ryzyka, że będą uszkodzone lub niesprawne. Macherey-Nagel udziela na wszystkie swoje towary dziesięcioletniej gwarancji, jak też zapewnia pełne wsparcie techniczne dla wszystkich zainteresowanych osób.

Adres www:

Nasza ocena: 6

15 757 INF